Nároky reklamace

Na reklamaci má uživatel právo, koupil-li článek, který později objevil jako duplicitní, případně dodal-li mu copywriter zkopírovaný text a zadavatel si to hned neověřil.

Průběh reklamace

Reklamaci musí uživatel oznámit provozovateli, který s ním zahájí proces reklamace. Provozovatel ověří, zda copywriter dodal opravdu zkopírovaný text, nebo byl daný text zkopírován až od zadavatele. Pokud copywriter dodal originální text, který byl zkopírován po uzavření obchodu, nebude reklamační řízení zahájeno.

Výsledek reklamace

Uzná-li provozovatel reklamaci poškozeného, vyplatí poškozenému celý obnos, nebo tu jeho část, kterou poškozený uhradil za text.

Máte nějaký dotaz?

Napište nám na info@copywriting.cz

Najdete nás také na

Facebook Twitter