MENU

Jak psát: OBĚTÍ x OBJETÍ

Čeština je velmi tvárným jazykem. Dokáže mnoha způsoby popsat jednu a tu samou věc. Obsahuje však také přísná pravidla, na základě nichž, se vyjádří význam mluveného i psaného slova. Někdy je opravdu nutné vidět veškerý text a pochopit tak celkový koncept, abychom zjistili, co tím je myšleno. Nutné to je také v případě, pokud psaný text chceme napsat bez chyby. V českém jazyce je spoustu slov znějící stejně, ale vyjadřující diametrálně odlišné věci. Nejinak je tomu i ve dvojici slov obětí x objetí. Nejde o chybu. Obě varianty jsou správně. Je libo diktátek? Ve druhé světové válce zahynulo mno…

Číst více


Export článků do Wordpressu (i s obrázky)

Ahoj uživatelé, právě jsme nasadili novou aktualizaci systému, která rozšířuje možnosti exportování textů z dosavadních (PDF, Wordu, HTML a TXT), také do redakčního systému Wordpress. Po exportu na Vás bude text čekat ve formě konceptu na webu a to i s obrázky (publikovanými ve správném pořadí a uloženými v knihovně médií), zkrátka tak, jakoby jste to udělali ručně.   Výhody exportu do Wordpressu? Leckdo by si mohl říct, že bohatě stačí text označit a použít metodu CTRL+C, CTRL+V. Tato možnost stačí, když máte pár jednoduchých textů bez obrázků. Jakmile už řešíte větší množství textů pravideln…

Číst více


Jak psát: VÝJIMKA x VYJÍMKA

Dalším probíraným slovním chytákem je slovo, které je často používané a mezi lidmi rozšířené ve špatném tvaru. Je natolik vžité, že spoustu lidí nejspíš překvapí, že jej doposud psali s pravopisnou chybou. Pokud často píšete ve wordu, který chyby sám kontroluje a upozorňuje na ně, doporučuji občas něco napsat holou rukou. I tak se málo ručně píše, berte to jako trénink svého rukopisu. Co je tedy správně? Výjimka nebo vyjímka? Jistě, že první tvar. Proč je tomu tak? Nejspíš jde o to, že při vyslovení automaticky vyslovíme až druhou slabiku, jako by byla psána s dlouhou samohláskou. Jde o to, ž…

Číst více


Jak psát: JSEM x SEM

A máme tady další pravopisný chyták. Člověk je tvor vynalézavý a taky od přírody lenivý. Tak se občas stane, že se mu nechtějí psát všechna písmena a pak vznikají různé patvary slov jako třeba si místo jsi, pančelka místo paní učitelka nebo třeba z5 a o5 místo zpět a opět a nakonec také byl sem bit místo byl jsem bit. Dnes si představíme význam slov jsem a sem. Někdo by si mohl pomyslet, že jde o stejný případ. Vynechané písmeno. Ale pozor. Obě slova jsou napsána správně. Každé však nese jiný slovní druh a tudíž i jiný význam. Stačí správně určit slovní druh a je vystaráno. Slovních druhů máme…

Číst více


Jak psát: SLEPÝŠ x SLEPÍŠ

Někdy je až s podivem, v jakých slovech dokážou lidé chybovat. To co je pro jednoho naprosto primitivní a srozumitelné, může být pro druhého španělská vesnice. A není radno myslet si, že vy rozumíte všemu a není třeba se něco učit nebo si sem tam určité věci připomenout. Je zde tedy další popis, jak se vyhnout chybě u slov slepýš a slepíš. Slova vypadají stejně, ale jejich význam je tak odlišný, že to je jako srovnávat mandarinky a navlékání korálků do náhrdelníků. Nejlépe své znalosti zjistíte doplněním znaků do slov v diktátu. Málokdo ví, že slep_š není druh hada, nýbrž jde o beznohou ještě…

Číst více