MENU

Jak psát: RANÝ x RANNÍ Pravopisné chyby a chytáky   07. 03. 2018

Opakování je matka moudrosti. Už v raném věku se dítě učí opakováním jedné a té samé věci. Však o nic nejde. Jen až budete příště pít ranní kávu a v novinách uvidíte titulek Ranné brambory 1 kg za 7 Kč, a nebude vám na tom nic divného, budete vědět, že je čas na opakování pravidel.

Jak je to tedy správně? Kdy se píší v podobně vypadajícím slově jedno a kdy dvě písmena n. V obou případech se jedná o přídavné jméno. Člověk si řekne, že o nic nejde. Tak proč je v tom, takový zmatek. Naučte se jednoduché pravidlo a už nebudete chybovat. Přinejmenším ne v tomhle pravopisném chytáku.

Zkuste si to nanečisto.

Vojáci dostali nové ra_í hlášení. Po ra_í rozcvičce, se mají dostavit do jídelny. Tam pro ně budou nachystané ra_ě upečené koláče. A k obědu dostanou jarní závitky s ra_ými bramborami. Vojáci jsou nadšení už od ra_ího probuzení a celý den proběhne bez zbytečných komplikací.

Tak jak jste obstáli? Máte za jedna? Víte, že ve škole by jedna chyba v diktátu, zajistila hodnocení za dva?

 

Raný

  • Slovo vyjadřuje čas
  • V kontextu popisuje, že něco bylo časně vyřízeno, vypěstováno, něco časně proběhlo

 

Příklad:

Raný středověk je časové období mezi antickým starověkem a středověkem.

Rané brambory lze vařit se slupkou.

Rané dětství je pro rodiče nejkrásnější období.

 

Ranní 

  • Jde o popis skutečností, které se nějakým způsobem pojí s ránem
  • Vzor – jarní

 

Příklad:

Ranní běh je báječný start dne.

Nejlepší budík je bezpochyby ranní sex.

Ranní káva dokáže opravdu povzbudit.


Nejste přihlášení

Abyste mohli napsat komentář, musíte být přihlášeni