MENU

Jak psát: SLEPÝŠ x SLEPÍŠ Pravopisné chyby a chytáky   04. 04. 2018

Někdy je až s podivem, v jakých slovech dokážou lidé chybovat. To co je pro jednoho naprosto primitivní a srozumitelné, může být pro druhého španělská vesnice. A není radno myslet si, že vy rozumíte všemu a není třeba se něco učit nebo si sem tam určité věci připomenout.

Je zde tedy další popis, jak se vyhnout chybě u slov slepýš a slepíš. Slova vypadají stejně, ale jejich význam je tak odlišný, že to je jako srovnávat mandarinky a navlékání korálků do náhrdelníků.

Nejlépe své znalosti zjistíte doplněním znaků do slov v diktátu.

Málokdo ví, že slep_š není druh hada, nýbrž jde o beznohou ještěrku. Rozbitý oblíbený hrnek nemusíš hned vyhazovat, pouze jej slep_š lepidlem a nadále jej využiješ. V lese se dívejte pořádně pod nohy, slep_š může ležet přímo na lesní cestě. Slep_še  se bát nemusíte, je naprosto neškodný. Roztrženou bankovku je nutné slepit a následně zanést vyměnit do banky. Už víš jaký je rozdíl mezi zvířetem slep_š a tím, něco slep_t lepidlem?

 

Slepýš

  • Druh ještěrky
  • Vyjmenované slovo po P

 

Slepýš se často zaměňuje se zmijí.

V muzeu vycpaných zvířat se mi nejvíce líbil slepýš.

Na kameni se vyhříval velký mohutný slepýš.

Víte, že slepýš může mrkat?

 

Slepíš

  • Sloveso ve druhé osobě jednotného čísla
  • Infinitiv má tvar slepit
  • Vyjadřuje spojení něčeho dohromady např. pomocí lepidla

 

Karle slepíš mi tady tu krabici? Vyklízím skříň.

Pokud rozbitou věc slepíš, zachováš ji, ale hodnotu už nenavrátíš.

Lepicí páskou slepíš téměř vše.

Pomůžeš mi slepit ty potrhané výkresy?


Nejste přihlášení

Abyste mohli napsat komentář, musíte být přihlášeni