MENU

Jak psát: JSEM x SEM Pravopisné chyby a chytáky   11. 04. 2018

A máme tady další pravopisný chyták. Člověk je tvor vynalézavý a taky od přírody lenivý. Tak se občas stane, že se mu nechtějí psát všechna písmena a pak vznikají různé patvary slov jako třeba si místo jsi, pančelka místo paní učitelka nebo třeba z5 a o5 místo zpět a opět a nakonec také byl sem bit místo byl jsem bit.

Dnes si představíme význam slov jsem a sem. Někdo by si mohl pomyslet, že jde o stejný případ. Vynechané písmeno. Ale pozor. Obě slova jsou napsána správně. Každé však nese jiný slovní druh a tudíž i jiný význam.

Stačí správně určit slovní druh a je vystaráno. Slovních druhů máme deset. Podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno, číslovka, sloveso, příslovce, předložka, spojka, částice a citoslovce. Opakování jest matka moudrosti. A toto musíte znát i po probuzení o půlnoci, aspoň tak nás to učili ve škole.

Vždy berte v potaz celý kontext věty. Pokud si přeci jen nejste jisti, zapamatujte si, že vám pomůže větu převést z jednotného čísla do množného. Tvar slovesa jsem se tak změní a vám bude hned jasné, zda jde o sloveso či příslovce. Navíc sloveso jsem, se váže pouze k první osobě jednotného čísla.

Malé cvičení:

Když _ byl malý, často _ si hrál na pána světa. Aleno, ten pekáč z trouby polož _ doprostřed stolu. Dívej se _ Lukáši a nepozoruj tu dívku. Nevím, zda _ vážně zraněná, kolem je celkem dost krve a _ do břicha mi vystřeluje tupá bolest. Přineste _ ručníky, rychle!

 

Jsem

  • Řadíme mezi slovesa
  • Jde o vyjádření slovesa být v první osobě jednotného čísla v přítomném čase
  • Používá se i v čase minulém. Spojení slovesa v minulém čase zakončeného koncovkou – l(a) a slovesem jsem
  • Vyjadřujeme tím své pocity, svou polohu, vlastnosti osobnosti apod.

 

Jsem samotářský puntičkář.

Dnes jsem se probudil nezvykle brzy.

Býval jsem mistrem v bojových sportech.

V mládí jsem běhala maratony, dnes jsem neuběhla ani dva kilometry.

 

Sem

  • Jedná se o příslovce
  • Ptáme se na něj otázkou Kam?
  • Ve větě lze nahradit slovním spojením na toto místo, bez ztracení významu

 

Ovoce vlož sem do tohoto koše.

Dej tu sošku sem na místo.

Přišel jsem sem sám.


Nejste přihlášení

Abyste mohli napsat komentář, musíte být přihlášeni