MENU

Jak psát: VÝJIMKA x VYJÍMKA Pravopisné chyby a chytáky   18. 04. 2018

Dalším probíraným slovním chytákem je slovo, které je často používané a mezi lidmi rozšířené ve špatném tvaru. Je natolik vžité, že spoustu lidí nejspíš překvapí, že jej doposud psali s pravopisnou chybou. Pokud často píšete ve wordu, který chyby sám kontroluje a upozorňuje na ně, doporučuji občas něco napsat holou rukou. I tak se málo ručně píše, berte to jako trénink svého rukopisu.

Co je tedy správně? Výjimka nebo vyjímka? Jistě, že první tvar.

Proč je tomu tak? Nejspíš jde o to, že při vyslovení automaticky vyslovíme až druhou slabiku, jako by byla psána s dlouhou samohláskou. Jde o to, že slovo vychází ze základu slovesa vyjímat. Ale při jeho přetvoření na podstatné jméno, došlo ke změně samohlásek. Došlo k obrácení délky samohlásek. Předpona vy- se prodloužila a základ se zkrátil. Dochází k tomu u spousty takto přetvořených slov.

A nyní si to zopakujeme:

Dnes si vezmu prášky až večer, ale je to v_j_mka. V_j_mka je jakákoliv odbočka z pravidel. Jsem v_j_mka a celý život to píšu pravopisně správně.

 

Výjimka

  • Vyjadřuje malé porušení pravidel za určitých podmínek
  • Vychází ze základu slovesa vyjímat
  • Podstatné jméno

 

Dělat často výjimky, může být zrádné.

Výjimku ti povolím.

Výjimka je jedním z pravopisných chytáků.

Není výjimkou, že ženy bývají větší lhářky než muži.

 

Vyjímka

  • Chybně rozšířený tvar

 

Vyjímka nikdy nebylo pravopisně správně, jen si to spousta lidí myslí.

Dávejte pozor na interpunkci ve větách a nepište už vyjímka místo výjimka.


Nejste přihlášení

Abyste mohli napsat komentář, musíte být přihlášeni