MENU

Jak psát: POTENCIÁLNÍ x POTENCIONÁLNÍ Pravopisné chyby a chytáky   01. 08. 2018

Je známo, že některá slova vznikají i nesprávnou výslovností, zkomolením a špatným pochopením. Takovými výrazy jsou i potenciální x potencionální. Obě varianty lze použít a neuděláte žádnou chybu. Avšak druhá varianta je méně používaná, má řidší využití.

Potenciální je odvozeno ze slova potenciál. Z toho vyplývá, že výraz s písmenem -o-, nejspíš vznikl chybnou výslovností. Někdo se toho ujal a už se roznesl mezi lidi. Ti jej pak přijali za správný. Je natolik výjimečný, že se v některých Slovnících spisovné češtiny vůbec neuvádí.

V následujících řádcích si otestujte svůj cit pro jazyk.

Na vánočním plese si princezna potají vybírala mezi potenci_álními manželi. Každý větší obchod cílí reklamu na své poten_ální zákazníky. Na dovolenou se k nám potenci_nálně přidají i rodiče manžela.

 

Potenciální

  • Odvozeno od podstatného jména - potenciál
  • Vyjadřuje něco, co je možné, eventuální, co lze uskutečnit
  • Hojně používaný tvar

 

Potenciální byznys, který mám zatím v hlavě, by mohl vynést ročně milion korun.

Můj bratr je mezi kandidáty na hlavní roli v muzikálu, je to tedy potenciálně novým Drákulou.

Každý koho potkám, je můj potenciální nový klient.

 

Potencionální

  • Je taky možné používat
  • Řídce užívaný tvar
  • Nejspíš vznikl jako chyba slova potenciální

 

Každý pohled do mobilu při řízení vozidla, je okamžik potencionální smrti řidiče.

Při atletických disciplínách je každý sportovní výkon potencionálním novým rekordem.

Sestra mě seznámila se svým kolenou a já v něm hned uviděla svého potencionálního nového milence.


Nejste přihlášení

Abyste mohli napsat komentář, musíte být přihlášeni