MENU

Procenta - kdy píšeme mezeru a kdy ne

Další pravopisný oříšek, který si podrobně popíšeme, bude pro některé překvapení. Věřím, že spoustu z vás nikdy ani nenapadlo něco takového řešit. Píše se za procenty mezera nebo ne? Kdy je správné napsat 20% a kdy naopak 20 %? Správné jsou oba tvary, jen každý má jiný význam. Je na to jednoduché pravidlo. Záleží jen na tom, co chcete povědět. A na základě toho, pak zjistíte, jak procenta gramaticky správně napsat. Dalo by se říct, že je tak nějak všeobecně známé a v podvědomí už zaryté, že třicetiprocentní úrok se píše dohromady. A sleva sedmdesát procent zase jako dvě slova. Už jen z toho l…

Číst více

Jak psát: KILT x KYLT

Český jazyk je opravdu krásný. Je ohebný, lze v něm skloňovat a časovat. Obsahuje mnoho zdrobnělin, přejatých slov, více významová slova a lze v něm tykat, vykat i onikat. Tvárnost a hojnost našeho rodného jazyka je široká a obsáhlá. Pro cizince je obtížné se jej naučit a užívat správně podle pravidel. A občas dělá velké problémy i rodilým Čechům. Pravidla českého pravopisu jasně vymezují co je a co není správně a vysvětlují, proč tomu tak je. I zde se ovšem najde výjimka. Děje se tomu tak převážně ve slovech cizího původu. Tak se tomu děje i v psaní slova kilt x kylt. Už ve škole se učí měkké…

Číst více

Jak psát: KURS x KURZ

Další probírané slovní podobnosti jsou slovíčka Kurs x Kurz. Ať už jste nebo nejste fanda námořnictva nebo navštěvujete či se vám aspoň líbí moderní tance pro pokročilé, měli byste znát jaký je mezi danými slovy rozdíl. A hlavně, kdy je použijeme ve větě. Víte? Tušíte? Mám pro vás dobrou zprávu. Pravidla spisovné češtiny povolují oba tvary. Jedná se o tzv. dublety. Jde o rovnocenné tvary. Slovo kurz/kurs je přejaté. Dříve se psalo spíše s písmenem – s. Dnes se od toho upouští a moderní čeština jej píše se – z. Mezi dublety patří více podobných slov. Gymnázium, diskuze, filozofie nebo presiden…

Číst více

Jak psát: SLEVA x ZLEVA

Jedním z nejčastěji viděných slov na cedulích, ve všech výkladních skříních v povánočních výprodejích, je Sleva. Jeho protějškem je stejně znějící slovíčko zleva. Obvykle se nejedná zase o tak častý omyl. Většina rodilých Čechů píše tento domnělý chyták správně, ale žijí mezi námi i cizinci a těm může nevinná záměna jednoho písmena, dost znepříjemnit život. Jak tedy správně rozeznat, kdy je potřeba napsat předponu s- nebo z-. Bez takzvané omáčky okolo, ale pravopis neurčíte. Vždy musíte číst celou větu a pochopit kontext. Pozorně tedy čtěte a doplňte: Autobus přijede _leva. Na začátku roku, p…

Číst více

Jak psát: OBĚTÍ x OBJETÍ

Čeština je velmi tvárným jazykem. Dokáže mnoha způsoby popsat jednu a tu samou věc. Obsahuje však také přísná pravidla, na základě nichž, se vyjádří význam mluveného i psaného slova. Někdy je opravdu nutné vidět veškerý text a pochopit tak celkový koncept, abychom zjistili, co tím je myšleno. Nutné to je také v případě, pokud psaný text chceme napsat bez chyby. V českém jazyce je spoustu slov znějící stejně, ale vyjadřující diametrálně odlišné věci. Nejinak je tomu i ve dvojici slov obětí x objetí. Nejde o chybu. Obě varianty jsou správně. Je libo diktátek? Ve druhé světové válce zahynulo mno…

Číst více