MENU

Jak psát: VÝJIMKA x VYJÍMKA

Dalším probíraným slovním chytákem je slovo, které je často používané a mezi lidmi rozšířené ve špatném tvaru. Je natolik vžité, že spoustu lidí nejspíš překvapí, že jej doposud psali s pravopisnou chybou. Pokud často píšete ve wordu, který chyby sám kontroluje a upozorňuje na ně, doporučuji občas něco napsat holou rukou. I tak se málo ručně píše, berte to jako trénink svého rukopisu. Co je tedy správně? Výjimka nebo vyjímka? Jistě, že první tvar. Proč je tomu tak? Nejspíš jde o to, že při vyslovení automaticky vyslovíme až druhou slabiku, jako by byla psána s dlouhou samohláskou. Jde o to, ž…

Číst více


Jak psát: JSEM x SEM

A máme tady další pravopisný chyták. Člověk je tvor vynalézavý a taky od přírody lenivý. Tak se občas stane, že se mu nechtějí psát všechna písmena a pak vznikají různé patvary slov jako třeba si místo jsi, pančelka místo paní učitelka nebo třeba z5 a o5 místo zpět a opět a nakonec také byl sem bit místo byl jsem bit. Dnes si představíme význam slov jsem a sem. Někdo by si mohl pomyslet, že jde o stejný případ. Vynechané písmeno. Ale pozor. Obě slova jsou napsána správně. Každé však nese jiný slovní druh a tudíž i jiný význam. Stačí správně určit slovní druh a je vystaráno. Slovních druhů máme…

Číst více


Jak psát: SLEPÝŠ x SLEPÍŠ

Někdy je až s podivem, v jakých slovech dokážou lidé chybovat. To co je pro jednoho naprosto primitivní a srozumitelné, může být pro druhého španělská vesnice. A není radno myslet si, že vy rozumíte všemu a není třeba se něco učit nebo si sem tam určité věci připomenout. Je zde tedy další popis, jak se vyhnout chybě u slov slepýš a slepíš. Slova vypadají stejně, ale jejich význam je tak odlišný, že to je jako srovnávat mandarinky a navlékání korálků do náhrdelníků. Nejlépe své znalosti zjistíte doplněním znaků do slov v diktátu. Málokdo ví, že slep_š není druh hada, nýbrž jde o beznohou ještě…

Číst více


Jak psát: BÝT x BÍT

Záměna slova být a bít je jednou z nejčastějších pravopisných chyb. Proč tomu tak je? Protože je to prostě pro někoho opravdu těžké. Chybují malí, chybují velcí a vsadím se, že tuto hrubku udělal každý aspoň jednou v životě. Je však rozdíl, jestli si to následně pisatel uvědomí a opraví nebo to nechá být jak to je a při kontrole textu nevidí chybu. Nejlepší na tom je, že se v podstatě nejedná o chybu. Oba tvary slova jsou platná a naprosto správně. Jde o to, kde a jak jsou použita. Při jejich správném určení významu, je třeba si přečíst celou větu, myšlenku, kterou chtěl pisatel napsat a až po…

Číst více


Jak psát: MI x MY

Denně napíšeme několik textových zpráv, emailů, na kus papíru napíšeme vzkaz. Dnes už existují automatické opravy, které gramatickou správnost textu hlídají za vás, avšak tam kde to není možné, si to musíte pohlídat vy sami. Každá věta obsahuje podmět a přísudek. Často je zde obsažené taky zájmeno. A zde se občas chybuje. Nejde o nějak častou potíž, ale i tak je dobré si to zopakovat. Zájmena máme osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. Nyní si objasníme častou chybu v psaní zájmena mi a my. Prvně si, ale již tradičně zkusíme cvičný diktát. Andreo, vrať m_ ihne…

Číst více