MENU

Jak psát: RANÝ x RANNÍ

Opakování je matka moudrosti. Už v raném věku se dítě učí opakováním jedné a té samé věci. Však o nic nejde. Jen až budete příště pít ranní kávu a v novinách uvidíte titulek Ranné brambory 1 kg za 7 Kč, a nebude vám na tom nic divného, budete vědět, že je čas na opakování pravidel. Jak je to tedy správně? Kdy se píší v podobně vypadajícím slově jedno a kdy dvě písmena n. V obou případech se jedná o přídavné jméno. Člověk si řekne, že o nic nejde. Tak proč je v tom, takový zmatek. Naučte se jednoduché pravidlo a už nebudete chybovat. Přinejmenším ne v tomhle pravopisném chytáku. Zkuste si to na…

Číst více


Jak psát: LOBOVAT x LOBBOVAT

Pouze jediné písmenko liší tato dvě slova, která jsou jinak významově diametrálně rozlišná. Pojďme si objasnit, kdy budeme lobovat a kdy lobbovat.   LOBOVAT Používá se ve sportu, nejčastěji v tenise Znamená přehození míče vysokým obloukem přes protihráče   Příklad: Tenista přeloboval protihráče a díky tomu vyhrál zápas.     LOBBOVAT Odvozeno od britského „lobby“ (označovalo místnost, kde se scházeli politici s občany) Znamená něco prosazovat, přimlouvat se (nejčastěji v politické sféře) za účelem zisku Ve všech dalších odvozených slovech musíme psát dvě „b“ (lobbista, lobbismum, lobbing…) …

Číst více


Jak psát: PIL x PYL

Každé je jiným slovním druhem, každé má jiný význam, v jednom píšeme měkké „i“ a v druhém tvrdé „y“. Máme tu další dvojici slov, u které si vysvětlíme jejich významy a pravidla při jejich psaní.   PIL sloveso v minulém čase označující, že někdo vypil nějaký nápoj nepatří mezi vyjmenovaná slova, ani příbuzná, tudíž píšeme vždy měkké „i“   Příklad: Tomáš vždy pil k snídani čaj. Dáš mi napít? Měl bys více pít.   PYL podstatné jméno vyjmenované slovo, píšeme vždy tvrdé „y“ jde o jemný žlutý prášek, který nalezneme na květech rostlin   Příklad: Včely sbírají pyl z květin. Klára je alergická na …

Číst více


Jak psát: ZKRÁTKA x SKRÁTKA

Pouze jeden z těchto tvarů je správný. Ovšem stále se setkáváme s tím, že lidé nevědí, který z nich použít. Přitom si stačí zapamatovat jednoduchou pomůcku a už se víckrát nespletete.   ZKRÁTKA Jediný správný tvar, píšeme tedy na začátku vždy „Z“ Jedná se o příbuzné slovo od slova „zkrátit“ (vždy píšeme „z“, jde o změnu stavu), tudíž i slovo „zkrátka“ píšeme se „z“ na začátku Slovo můžeme použít v mnoha různých smyslech a přenesených významech   Příklad: V parku drž psa na vodítku zkrátka. (=nakrátko) Zkrátka jsem to dnes nestihla. (=prostě jsem to nestihla) Tady máš peníze za odvoz, ať nep…

Číst více


Jak psát: MÍT x MÝT

Vzpomínáte na školní diktáty? Učitelé do nich často přidávali chytáky, které se nám pletou snad dodnes. Jedním z těch chytáků je i dnešní dvojice slov. Pojďme si objasnit jejich význam, ať se již příště nenecháme tak lehce napálit.   MÍT = něco vlastnit - pokud vyjadřujeme, že něco vlastníme, máme, vždy píšeme měkké „i“   Příklad: Chtěl bych mít psa. Pokud chceš jít ven, měl bys mít hotové úkoly.     MÝT = něco čistit, umývat, vodou, saponátem - jedná se o vyjmenované slovo - tvrdé „y“ píšeme i v případě jeho příbuzných slov (umyvadlo, mýdlo, myčka,…)   Příklad: Musím umýt nádobí. Ruce by sis …

Číst více