MENU

Jak psát: REFRÉN x REFRÉM

Už se vám někdy stalo, že vám v hlavě utkvěla jedna část písně a neustále jste si ji dokola přehrávali v myšlenkách? Nebo se vám zalíbil verš nové pranostiky od Haliny Pawlowské a nedokážete na něj zapomenout? Takovým opakujícím se textům ve skladbě či básni říkáme refrén. Anebo že by snad refrém? Co je vlastně pravopisně správně refrén x refrém? S oběma variantami se setkáváme docela často. Někdo dá na původní význam slova a napíše koncové písmeno –n-, jiní zas dají na fonetiku a záměrně ukončí slovo písmenem –m-. Je však nutné vzít v potaz, odkud jsme toto slovo přejali. Je vzaté z francouz…

Číst více


Jak psát: SPONTÁNNĚ x SPONTÁLNĚ

Člověk by si pomyslel, že už všechna slova zná, že se již nedá nic nového vytvořit ani vymyslet. To je však velký omyl. Tak jako se vyvíjí technologie, elektronika, samotné lidstvo, národy, tak stejně se přizpůsobuje a tvaruje i naše řeč, náš jazyk. I proto si pojďme říct, který z tvarů moderního výrazu spontánně x spontáně x spontálně je ten správný. Toto slovo je dnes hojně využíváno. Někdy v mnoha neobvyklých spojeních. A spousta lidí jej ani neumí správně napsat. Jak to tedy je? Jediným možným, gramaticky správným tvarem je spontánně se dvěma –n-.  Spontánně je synonymum pro slova jako ne…

Číst více


Jak psát: LYŽE x LIŽINY

Pokud jste se někdy zamýšleli nad tím, jak se jmenují nosiče na střeše auta, vězte, že to je název Lyžiny. Chápete? Od slova lyže, podle jejich podobného tvaru. Je to odvozené slovo, proto stejný kořen, a tedy tvrdé –y-. Pokud jste si nyní pomysleli, aha, tak takhle to je, patříte mezi většinu obyvatel naší země. A tedy jste na omylu. Taháme vás za nos. Toto vysvětlení je totiž chybné. Slovo ližiny vychází ze slova líha, tedy od trámu, na kterém byly věci uloženy či se na něm přesouvaly apod.. Takže pokud se příště budete rozhodovat nad gramatickou správností, jediná možná je zmiňovaný tvar l…

Číst více


Jak psát: PIJ x PYJ

Na řadě je další dvojice slov, jejíž stavba je totožná, jen je použito v jednom případě tvrdé –y- a ve druhém měkké –i-. Obě slova jsou v tomto případě správně, avšak zde je více než důležité znát, kdy je použít. Mohlo by dojít k opravdu velkým morálním přešlapům, při jejich chybném užití. O jaká slova jde? Přece o pij x pyj. V jednom případě hovoříme o mužském pohlavním orgánu a v tom druhém o rozkazovacím způsobu slovesa pít. A sami uznejte za vhodné, že když byste toto označení ve větě chybně zapsali, dostali byste opravdu jiný význam věty. Pravidelný diktát je níže: „P_j a nezdržuj.“ řekl …

Číst více


Jak psát: POTENCIÁLNÍ x POTENCIONÁLNÍ

Je známo, že některá slova vznikají i nesprávnou výslovností, zkomolením a špatným pochopením. Takovými výrazy jsou i potenciální x potencionální. Obě varianty lze použít a neuděláte žádnou chybu. Avšak druhá varianta je méně používaná, má řidší využití. Potenciální je odvozeno ze slova potenciál. Z toho vyplývá, že výraz s písmenem -o-, nejspíš vznikl chybnou výslovností. Někdo se toho ujal a už se roznesl mezi lidi. Ti jej pak přijali za správný. Je natolik výjimečný, že se v některých Slovnících spisovné češtiny vůbec neuvádí. V následujících řádcích si otestujte svůj cit pro jazyk. Na ván…

Číst více