MENU

Jak psát: POTENCIÁLNÍ x POTENCIONÁLNÍ

Je známo, že některá slova vznikají i nesprávnou výslovností, zkomolením a špatným pochopením. Takovými výrazy jsou i potenciální x potencionální. Obě varianty lze použít a neuděláte žádnou chybu. Avšak druhá varianta je méně používaná, má řidší využití. Potenciální je odvozeno ze slova potenciál. Z toho vyplývá, že výraz s písmenem -o-, nejspíš vznikl chybnou výslovností. Někdo se toho ujal a už se roznesl mezi lidi. Ti jej pak přijali za správný. Je natolik výjimečný, že se v některých Slovnících spisovné češtiny vůbec neuvádí. V následujících řádcích si otestujte svůj cit pro jazyk. Na ván…

Číst více


Jak psát: GRIF x GRYF

Používáte přejaté výrazy a různá slangová slova? Rádi si s jazykem hrajete a snažíte se o netradiční slovní vyjádření nebo prostě jen rozšiřujete svou slovní zásobu dalšími slovy? Pak vám jistě neuniklo ani slovo gryf x grif. V českém jazyce je tento výraz napsán v obou variantách gramaticky správně. Pozor však, pokud chceme použít přesně původní význam tohoto slova. Tj. popis bájného zvířete, o kterém se hovořilo v souvislosti s řeckými bájemi a pověstmi. V mytologii jde o zvíře nosící orlí hlavu na lvím těle. Ve zdomácnělé podobě se užívají obě varianty. Tedy s písmenem – i - i – y -. Častě…

Číst více


Jak psát: DUB x DUP

Při představení další dvojice stejně zvučných slov, mi hned na mysl přišla známá pohádková postavička Rumcajs. Vzpomínáte, jak jste se na něj dívali v televizi v rámci večerníčku anebo když vám maminka četla pohádku před spaním? Střílel dubové žaludy po panských a dupal, až hromy lítaly a stromy padaly. Asi už tušíte, o co zde půjde. Kombinace slov dub x dup se konečně dostala na řadu. Tři písmenka a jak hezky dokážou popsat více slovních druhů najednou. O nic jiného se nejedná. Záměnou posledního písmene můžete změnit celý význam vět.  Jen si představte větu s oběma výrazy. Šel jsem včera les…

Číst více


Jak psát: FANFÁRY

Český jazyk je velmi zvučným jazykem. Kombinace hlásek a samohlásek produkují různě znějící slova a slovní spojení. Vyslovením určitých písmen po sobě, tak může znít slovo nebo i jen slabika velmi krásně a čistě, ale i tvrdě a nejasně. Někdo se řídí citem, jiný rozumem při používání různých obratů a cizích slov.  V našem mateřském jazyce je také spoustu přejatých slov, což je při vytváření řeči naprosto běžný jev, a proto může být někdy problém, jak dané slovo správně vyslovit. Mluvit a psát jsou totiž dvě rozdílné, různorodé věci.  Taková přejatá slova z němčiny, polštiny nebo jiného jazyka …

Číst více


Jak psát: HASICÍ x HASÍCÍ

Znáte ten pocit, když potřebujete urychleně uhasit žízeň? Není to, to samé, jako když hasiči hasí oheň, ale princip je stejný. A všimli jste si někdy, jaký typ hasicího přístroje vám visí na zdi u vaší kanceláře? Přijde vám, že tyto věty spolu vůbec nesouvisí? Každá mluví o něčem jiném? A přesto mají něco společného. Jedno slovíčko hasit, a jak se dokáže využít. V kontextu věty může vyjádřit samotný čin, věc i představu. Jde jen o volbu slov a stavbu věty. Hasicí x hasící slovesa jsou častým oříškem diktátů. Obě varianty jsou však správné. Pravidlo pro použití ve větě, je velmi jednoduché. Po…

Číst více