MENU

Jak psát: ESPRESSO

Víte, co to je být hlupákem? Vypadat tak, jednat a používat výrazy, kterým de facto nerozumíte. Mluvit špatně cizí řečí, v mluvě hojně a chybně používat přejatá slova či někoho upozorňovat v psaném projevu na překlep, ale přitom špatně, není nic, čím byste se měli pyšnit. Co se toho zkusit vyvarovat? Vždy je dobré znát, co jaké slovo znamená. Vědět jeho původ či jak vzniklo. To vše vám pomůže, plně pochopit jeho význam a způsob jak jej použít. Krásným příkladem je slovo espreso x espresso x expreso.  Víte správnou podobu? Zkuste si prvně diktát a pak si přečtěte vysvětlení. Po ránu si dávám v…

Číst více

Jak psát: SVÉPOMOCÍ

Čeština je opravdu krásný jazyk. Má tolik zdrobnělin, tvarů, skloňování a časování slov a taky třeba spřežky. Víte co to je nebo jste se právě ocitli v zemi čar a kouzel? Spřežky jsou slova, která vznikla ze slovních spojení dvou slov. Tato slova byla prvně samostatná, ale nakonec došlo k jejich sloučení, protože se často spolu používala ve větách. Stejně je na tom i slovo svépomocí x své pomocí. Kdy druhý tvar je dnes už nepoužívaný a gramaticky nesprávný. Stalo se tak i u slov odnaproti, doprava, doleva apod. Svépomocí vyjadřuje stav, kdy jste něco vytvořili bez cizí pomoci, jen na základě …

Číst více

Jak psát: KOLAPS x KOLABS

Dvojice slov kolaps x kolabs zamotala hlavu nejednomu pisateli titulku, hlavní zprávy večerních novin či slohové práce na ekonomické škole. Jde o slovo, u kterého se často chybuje v odvozování slov a následnému pravopisnému určení. Kdekdo je naučen, že nejjednodušší cestou, když člověk tápe kudy kam, je vytvořit si k podstatnému jménu sloveso. Kolabovat je přesně ta slovesná podoba, kterou nyní v paměti hledáte. Proto mnoho lidí si pak pomyslí, že napíše písmeno –b- i ve slově kolabs. Avšak to není ta správná cesta. Je to právě jeden z těch chytáků, kvůli kterým tyto pravopisné články chystám…

Číst více

Jak psát: NACIONALISMUS x NACIONALIZMUS

Označit směr hnutí, politické myšlenky nebo třeba umělecký směr není nic jednoduchého. Není tedy divu, že spousta takových slov pochází z jiných jazyků. Běžně se jako kořen slova vezme slovo v cizím jazyce, které vyjadřuje danou věc a připojí se k němu koncovka –ismus, –izmus. Tak vznikl romantismus, impresionismus, šovinismus, a třeba i nacionalismus. V tomto případě jsou možné obě varianty. Jak koncovka s písmenem –s- i –z-. Jedna podoba je však hojněji používaná než ta druhá. Nacionalismus x nacionalizmus vyjadřuje politický směr oslavující a vyzdvihující národ. Podoba nacionalismus je brá…

Číst více

Jak psát: REFRÉN x REFRÉM

Už se vám někdy stalo, že vám v hlavě utkvěla jedna část písně a neustále jste si ji dokola přehrávali v myšlenkách? Nebo se vám zalíbil verš nové pranostiky od Haliny Pawlowské a nedokážete na něj zapomenout? Takovým opakujícím se textům ve skladbě či básni říkáme refrén. Anebo že by snad refrém? Co je vlastně pravopisně správně refrén x refrém? S oběma variantami se setkáváme docela často. Někdo dá na původní význam slova a napíše koncové písmeno –n-, jiní zas dají na fonetiku a záměrně ukončí slovo písmenem –m-. Je však nutné vzít v potaz, odkud jsme toto slovo přejali. Je vzaté z francouz…

Číst více