MENU

Jak psát: DUB x DUP

Při představení další dvojice stejně zvučných slov, mi hned na mysl přišla známá pohádková postavička Rumcajs. Vzpomínáte, jak jste se na něj dívali v televizi v rámci večerníčku anebo když vám maminka četla pohádku před spaním? Střílel dubové žaludy po panských a dupal, až hromy lítaly a stromy padaly. Asi už tušíte, o co zde půjde. Kombinace slov dub x dup se konečně dostala na řadu. Tři písmenka a jak hezky dokážou popsat více slovních druhů najednou. O nic jiného se nejedná. Záměnou posledního písmene můžete změnit celý význam vět.  Jen si představte větu s oběma výrazy. Šel jsem včera les…

Číst více


Jak psát: FANFÁRY

Český jazyk je velmi zvučným jazykem. Kombinace hlásek a samohlásek produkují různě znějící slova a slovní spojení. Vyslovením určitých písmen po sobě, tak může znít slovo nebo i jen slabika velmi krásně a čistě, ale i tvrdě a nejasně. Někdo se řídí citem, jiný rozumem při používání různých obratů a cizích slov.  V našem mateřském jazyce je také spoustu přejatých slov, což je při vytváření řeči naprosto běžný jev, a proto může být někdy problém, jak dané slovo správně vyslovit. Mluvit a psát jsou totiž dvě rozdílné, různorodé věci.  Taková přejatá slova z němčiny, polštiny nebo jiného jazyka …

Číst více


Jak psát: HASICÍ x HASÍCÍ

Znáte ten pocit, když potřebujete urychleně uhasit žízeň? Není to, to samé, jako když hasiči hasí oheň, ale princip je stejný. A všimli jste si někdy, jaký typ hasicího přístroje vám visí na zdi u vaší kanceláře? Přijde vám, že tyto věty spolu vůbec nesouvisí? Každá mluví o něčem jiném? A přesto mají něco společného. Jedno slovíčko hasit, a jak se dokáže využít. V kontextu věty může vyjádřit samotný čin, věc i představu. Jde jen o volbu slov a stavbu věty. Hasicí x hasící slovesa jsou častým oříškem diktátů. Obě varianty jsou však správné. Pravidlo pro použití ve větě, je velmi jednoduché. Po…

Číst více


Jak psát: SVOLAT x ZVOLAT

Podíváme-li se na český jazyk, zjistíme, že je velmi rozsáhlý, krásný, ale i svým způsobem lstivý. Slov má nespočet, mnoho dvojsmyslů, spřežek, vyjmenovaných slov, přejatých a stejně či podobně znějících výrazů. Mnohdy ani rodilý Čech netuší, co a proč je správné napsat v daném slově zrovna v tom daném tvaru, podobě. Naštěstí existují pravidla pravopisu, a ty dokážou zodpovědět kdejakou otázku. Je třeba si uvědomit, že ne vždy se jedná o pravopisnou chybu, když napíšeme to stejné znějící slovo s jiným písmenem. Co takové předpony? Ty dotváří dojem z informace, kterou nám věta nabízí. Takové sv…

Číst více


Jak psát: NAPOHLED x NA POHLED

Český jazyk je krásný, jen co je pravda. Nejen, že je v něm obsaženo časování, skloňování, má mnoho vzorů a rodů podstatných jmen, ale také spřežky. Spřežky jsou výsledek tvorby slov. Spojují dvě slova, kterým se ve všech tvarech uchová stejná podoba. Spřežky je nutné rozlišit od slovních spojení, u kterých je jasné, že jde o spojení předložky s podstatným jménem, v takovém případě je možná pouze rozdělená varianta. Také je lze díky původu obou spojených slov, pomocí tzv. spřahování, psát dohromady i zvlášť. Většinou jde buď o subjektivní pocit anebo o zažitou podobu. Slovo napohled x na pohl…

Číst více