MENU

Jak psát: KURS x KURZ

Další probírané slovní podobnosti jsou slovíčka Kurs x Kurz. Ať už jste nebo nejste fanda námořnictva nebo navštěvujete či se vám aspoň líbí moderní tance pro pokročilé, měli byste znát jaký je mezi danými slovy rozdíl. A hlavně, kdy je použijeme ve větě. Víte? Tušíte? Mám pro vás dobrou zprávu. Pravidla spisovné češtiny povolují oba tvary. Jedná se o tzv. dublety. Jde o rovnocenné tvary. Slovo kurz/kurs je přejaté. Dříve se psalo spíše s písmenem – s. Dnes se od toho upouští a moderní čeština jej píše se – z. Mezi dublety patří více podobných slov. Gymnázium, diskuze, filozofie nebo presiden…

Číst více


Jak psát: SLEVA x ZLEVA

Jedním z nejčastěji viděných slov na cedulích, ve všech výkladních skříních v povánočních výprodejích, je Sleva. Jeho protějškem je stejně znějící slovíčko zleva. Obvykle se nejedná zase o tak častý omyl. Většina rodilých Čechů píše tento domnělý chyták správně, ale žijí mezi námi i cizinci a těm může nevinná záměna jednoho písmena, dost znepříjemnit život. Jak tedy správně rozeznat, kdy je potřeba napsat předponu s- nebo z-. Bez takzvané omáčky okolo, ale pravopis neurčíte. Vždy musíte číst celou větu a pochopit kontext. Pozorně tedy čtěte a doplňte: Autobus přijede _leva. Na začátku roku, p…

Číst více


Jak psát: OBĚTÍ x OBJETÍ

Čeština je velmi tvárným jazykem. Dokáže mnoha způsoby popsat jednu a tu samou věc. Obsahuje však také přísná pravidla, na základě nichž, se vyjádří význam mluveného i psaného slova. Někdy je opravdu nutné vidět veškerý text a pochopit tak celkový koncept, abychom zjistili, co tím je myšleno. Nutné to je také v případě, pokud psaný text chceme napsat bez chyby. V českém jazyce je spoustu slov znějící stejně, ale vyjadřující diametrálně odlišné věci. Nejinak je tomu i ve dvojici slov obětí x objetí. Nejde o chybu. Obě varianty jsou správně. Je libo diktátek? Ve druhé světové válce zahynulo mno…

Číst více


Jak psát: VÝJIMKA x VYJÍMKA

Dalším probíraným slovním chytákem je slovo, které je často používané a mezi lidmi rozšířené ve špatném tvaru. Je natolik vžité, že spoustu lidí nejspíš překvapí, že jej doposud psali s pravopisnou chybou. Pokud často píšete ve wordu, který chyby sám kontroluje a upozorňuje na ně, doporučuji občas něco napsat holou rukou. I tak se málo ručně píše, berte to jako trénink svého rukopisu. Co je tedy správně? Výjimka nebo vyjímka? Jistě, že první tvar. Proč je tomu tak? Nejspíš jde o to, že při vyslovení automaticky vyslovíme až druhou slabiku, jako by byla psána s dlouhou samohláskou. Jde o to, ž…

Číst více


Jak psát: JSEM x SEM

A máme tady další pravopisný chyták. Člověk je tvor vynalézavý a taky od přírody lenivý. Tak se občas stane, že se mu nechtějí psát všechna písmena a pak vznikají různé patvary slov jako třeba si místo jsi, pančelka místo paní učitelka nebo třeba z5 a o5 místo zpět a opět a nakonec také byl sem bit místo byl jsem bit. Dnes si představíme význam slov jsem a sem. Někdo by si mohl pomyslet, že jde o stejný případ. Vynechané písmeno. Ale pozor. Obě slova jsou napsána správně. Každé však nese jiný slovní druh a tudíž i jiný význam. Stačí správně určit slovní druh a je vystaráno. Slovních druhů máme…

Číst více