MENU

Jak psát: JSEM x SEM

A máme tady další pravopisný chyták. Člověk je tvor vynalézavý a taky od přírody lenivý. Tak se občas stane, že se mu nechtějí psát všechna písmena a pak vznikají různé patvary slov jako třeba si místo jsi, pančelka místo paní učitelka nebo třeba z5 a o5 místo zpět a opět a nakonec také byl sem bit místo byl jsem bit. Dnes si představíme význam slov jsem a sem. Někdo by si mohl pomyslet, že jde o stejný případ. Vynechané písmeno. Ale pozor. Obě slova jsou napsána správně. Každé však nese jiný slovní druh a tudíž i jiný význam. Stačí správně určit slovní druh a je vystaráno. Slovních druhů máme…

Číst více


Jak psát: SLEPÝŠ x SLEPÍŠ

Někdy je až s podivem, v jakých slovech dokážou lidé chybovat. To co je pro jednoho naprosto primitivní a srozumitelné, může být pro druhého španělská vesnice. A není radno myslet si, že vy rozumíte všemu a není třeba se něco učit nebo si sem tam určité věci připomenout. Je zde tedy další popis, jak se vyhnout chybě u slov slepýš a slepíš. Slova vypadají stejně, ale jejich význam je tak odlišný, že to je jako srovnávat mandarinky a navlékání korálků do náhrdelníků. Nejlépe své znalosti zjistíte doplněním znaků do slov v diktátu. Málokdo ví, že slep_š není druh hada, nýbrž jde o beznohou ještě…

Číst více


Jak psát: BÝT x BÍT

Záměna slova být a bít je jednou z nejčastějších pravopisných chyb. Proč tomu tak je? Protože je to prostě pro někoho opravdu těžké. Chybují malí, chybují velcí a vsadím se, že tuto hrubku udělal každý aspoň jednou v životě. Je však rozdíl, jestli si to následně pisatel uvědomí a opraví nebo to nechá být jak to je a při kontrole textu nevidí chybu. Nejlepší na tom je, že se v podstatě nejedná o chybu. Oba tvary slova jsou platná a naprosto správně. Jde o to, kde a jak jsou použita. Při jejich správném určení významu, je třeba si přečíst celou větu, myšlenku, kterou chtěl pisatel napsat a až po…

Číst více


Jak psát: MI x MY

Denně napíšeme několik textových zpráv, emailů, na kus papíru napíšeme vzkaz. Dnes už existují automatické opravy, které gramatickou správnost textu hlídají za vás, avšak tam kde to není možné, si to musíte pohlídat vy sami. Každá věta obsahuje podmět a přísudek. Často je zde obsažené taky zájmeno. A zde se občas chybuje. Nejde o nějak častou potíž, ale i tak je dobré si to zopakovat. Zájmena máme osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. Nyní si objasníme častou chybu v psaní zájmena mi a my. Prvně si, ale již tradičně zkusíme cvičný diktát. Andreo, vrať m_ ihne…

Číst více


Jak psát: OBĚD x OBJET

Tak stejné a přesto tak rozdílné. V uších nám to zní jako jedno slovíčko, ale na papír se píše každé jinak. Vždy je důležitý kontext.  Bez něj jen těžko poznáte, co je správně. Napsat gramaticky správně ve slově -ě- nebo -je-, je těžší než se zdá. Chybují jak žáci ve školách, tak i vypsaní úředníci, prodavači, kuchaři a jiní dospělí. Schválně si zkuste diktát nanečisto. Dnešní ob_ vařila maminka. Ke včerejšímu ob_u jsem usmažil řízky. Ve městě je uzavírka, musíš ob_ po staré silnici kolem školky. Kdo by nechtěl ob_ půl světa s nejlepšími přáteli. Zajdeme spolu na ob_? Ono totiž význam slova o…

Číst více