MENU

Jak psát: MI x MY

Denně napíšeme několik textových zpráv, emailů, na kus papíru napíšeme vzkaz. Dnes už existují automatické opravy, které gramatickou správnost textu hlídají za vás, avšak tam kde to není možné, si to musíte pohlídat vy sami. Každá věta obsahuje podmět a přísudek. Často je zde obsažené taky zájmeno. A zde se občas chybuje. Nejde o nějak častou potíž, ale i tak je dobré si to zopakovat. Zájmena máme osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. Nyní si objasníme častou chybu v psaní zájmena mi a my. Prvně si, ale již tradičně zkusíme cvičný diktát. Andreo, vrať m_ ihne…

Číst více

Jak psát: OBĚD x OBJET

Tak stejné a přesto tak rozdílné. V uších nám to zní jako jedno slovíčko, ale na papír se píše každé jinak. Vždy je důležitý kontext.  Bez něj jen těžko poznáte, co je správně. Napsat gramaticky správně ve slově -ě- nebo -je-, je těžší než se zdá. Chybují jak žáci ve školách, tak i vypsaní úředníci, prodavači, kuchaři a jiní dospělí. Schválně si zkuste diktát nanečisto. Dnešní ob_ vařila maminka. Ke včerejšímu ob_u jsem usmažil řízky. Ve městě je uzavírka, musíš ob_ po staré silnici kolem školky. Kdo by nechtěl ob_ půl světa s nejlepšími přáteli. Zajdeme spolu na ob_? Ono totiž význam slova o…

Číst více

Jak psát: RANÝ x RANNÍ

Opakování je matka moudrosti. Už v raném věku se dítě učí opakováním jedné a té samé věci. Však o nic nejde. Jen až budete příště pít ranní kávu a v novinách uvidíte titulek Ranné brambory 1 kg za 7 Kč, a nebude vám na tom nic divného, budete vědět, že je čas na opakování pravidel. Jak je to tedy správně? Kdy se píší v podobně vypadajícím slově jedno a kdy dvě písmena n. V obou případech se jedná o přídavné jméno. Člověk si řekne, že o nic nejde. Tak proč je v tom, takový zmatek. Naučte se jednoduché pravidlo a už nebudete chybovat. Přinejmenším ne v tomhle pravopisném chytáku. Zkuste si to na…

Číst více

Jak psát: LOBOVAT x LOBBOVAT

Pouze jediné písmenko liší tato dvě slova, která jsou jinak významově diametrálně rozlišná. Pojďme si objasnit, kdy budeme lobovat a kdy lobbovat.   LOBOVAT Používá se ve sportu, nejčastěji v tenise Znamená přehození míče vysokým obloukem přes protihráče   Příklad: Tenista přeloboval protihráče a díky tomu vyhrál zápas.     LOBBOVAT Odvozeno od britského „lobby“ (označovalo místnost, kde se scházeli politici s občany) Znamená něco prosazovat, přimlouvat se (nejčastěji v politické sféře) za účelem zisku Ve všech dalších odvozených slovech musíme psát dvě „b“ (lobbista, lobbismum, lobbing…) …

Číst více

Jak psát: PIL x PYL

Každé je jiným slovním druhem, každé má jiný význam, v jednom píšeme měkké „i“ a v druhém tvrdé „y“. Máme tu další dvojici slov, u které si vysvětlíme jejich významy a pravidla při jejich psaní.   PIL sloveso v minulém čase označující, že někdo vypil nějaký nápoj nepatří mezi vyjmenovaná slova, ani příbuzná, tudíž píšeme vždy měkké „i“   Příklad: Tomáš vždy pil k snídani čaj. Dáš mi napít? Měl bys více pít.   PYL podstatné jméno vyjmenované slovo, píšeme vždy tvrdé „y“ jde o jemný žlutý prášek, který nalezneme na květech rostlin   Příklad: Včely sbírají pyl z květin. Klára je alergická na …

Číst více