MENU

Jak psát: SPRÁVA x ZPRÁVA

Znějí stejně. Jejich význam tedy musíme rozluštit z kontextu věty. Není totiž správa jako zpráva…   SPRÁVA Ve významu vést, spravovat, organizovat (v oblasti administrativy)   Příklad: Správa města návrh schválila. Správce sítě zjistil, kde je problém.   ZPRÁVA =  informace, sdělení   Příklad: To je moc dobrá zpráva. Viděl jsi dnešní zprávy?…

Číst více

Jak psát: VISET x VYSET

Obě varianty jsou správné. Pojďme si stručně vysvětlit rozdíl v jejich významu.   VISET Ve smyslu zavěsit, pověsit něco někam, nebo když něco směřuje dolů   Příklad: Na stěně visí hodiny. Ruce mu visely podél těla. Visel hlavou dolů.   VYSET Ve smyslu vysévat (zasévat) na poli, na zahradě atd.   Příklad: Zemědělci vyseli obilí. Dědeček vysel semínka do květináče.  …

Číst více

Kdy psát: VÉST x VÉZT

Nevíte, zda máte kamarádovi z dovolené něco přivézt nebo raději přivést? Čtěte dál…   Vézt (dovézt, přivézt…) Něco/někoho někam přemisťujeme (vezeme) nějakým dopravním prostředkem   Příklad: Řidič musel vézt náklad až do Olomouce. Z dovolené mi dovezla suvenýr. Přiveze tě táta? Vést (dovést, přivést…) Zde je to s významem slova poněkud složitější, má jich hned několik. Stačí si tedy zapamatovat, že ve všech ostatních případech (kromě přemisťování dopravním prostředkem) píšeme VÉST   Příklad: Vést účetnictví není legrace. Kdyby to Honza nepokazil, mohli jsme vést o 5 bodů. Každý den musím v…

Číst více

Kdy psát: VÝR x VÍR

Jde o homonyma = stejně znějí, stejně se vyslovují, ovšem každé mají zcela jiný význam a hlavně se liší gramaticky.   VÝR vyjmenované slovo, automaticky tedy píšeme tvrdé Y VÝR je pták, konkrétně druh sovy   Příklad: Proletěl nad námi výr. Výr velký je vzácný a krásný pták.   VÍR vyjadřuje točivý, krouživý pohyb (vody, větru) můžeme jej použít také v přeneseném slova smyslu (vír velkoměsta, ve víru vášně…)   Příklad: V bazénu vznikl vodní vír. Tancovali jsme ve víru vášně. Pojďme do víru velkoměsta!…

Číst více

Jak psát: PROVŽDY x PRO VŽDY?

PROVŽDY nebo PRO VŽDY? Tentokrát to bude snadné, jelikož jen jedna možnost je správná. Pojďme si to tedy jednou provždy vysvětlit.   Jde totiž o takzvanou příslovečnou spřežku, což je předložka, která se pojí například s příslovci. Lze to popsat také jako spojení předložky s podstatným jménem v jedno slovo. Vždy tedy píšeme PROVŽDY, dohromady.   Příklad: Jednou provždy skončím s kouřením. Doufám, že je ti to jednou provždy jasné.…

Číst více